تعمیرات

در صورت بروز هرگونه مشکل و خطایی، تیم آریا شلف در اسرع وقت مشکل را بررسی و حل و فصل کرده و با به کارگیری نیروهای متخصص، تعمیرات مربوط به تجهیزات را انجام می دهد.