کارشناسی در محل

یکی از خدمات تیم آریا شلف کارشناسی در محل است. برای این که تجهیزات فروشگاهی بتوانند بیشترین کاربرد را داشته باشد لازم است تا با بررسی و حساب شده خریداری شوند. در صورت نیاز مشتریان تیم آریاشلف با اعزام کارشناسان در محل می توانند بررسی های لازم را به عمل آورد.