قفسه راک انباری

قفسه راک انباری یکی از انواه قفسه است که از آن برای قفسه بندی انبار کارخانجات و کارگاه های صنعتی استفاده می شود. در قفسه راک انباری گذاشت و برداشت بار و وسایل در آن به واسطه نیروی انسانی انجام شده و اغلب برای انبار و نگهداری بارها و محصولات پرحجم که دارای وزن سبک و نیمه سنگین هستند استفاده می شود.