قفسه راک صنعتی

قفسه راک صنعتی یکی از انواع قفسه و از مهم ترین روش های قفسه بندی است که از آن در انباری های کارخانجات صنعتی و کارگاه ها و تولیدی ها استفاده می شود. قفسه راک صنعتی تحمل وزن اجسام سنگین تا 1000 کیلوگرم و بیشتر را دارا بوده و به عنوان اولین گزینه برای انبار کارخانجات صنعتی بزرگ که با اجسام و ماشین آلات سنگین سروکار دارند مطرح می گردد. قفسه راک صنعتی معمولا در دو مدل قفسه راک سنگین و قفسه راک نیمه سنگین تولید می شود که مدل سنگین تحمل وزن تا 2000 کیلوگرم را دارا می باشد.