قفسه راک نیمه سنگین

کارگاه ها و کارخانجات صنعتی برای این که بتوانند به پربازده ترین شکل ممکن فعالیت های خود را انجام دهند، لازم است تا کارگاه های بانظم و ترتیب داشته باشند. از آنجا که این نوع کسب و کارها با وسایل زیادی سروکار دارند، استفاده از قفسه بندی ها مانند قفسه راک نیمه سنگین بهره وری فعالیت آن ها را بهبود می بخشد.
از قفسه راک نیمه سنگین برای قرار دادن وسایلی که سنگینی نسبتا زیادی دارند استفاده می شود.