قفسه فروشگاهی

فروشگاه ها فارغ از حیطه ای که در آن فعالیت می کنند در یک موضوع با یکدیگر اشتراک دارند و آن فروش طیف وسیعی از محصولات مختلف است. هر چه زمان جلو می رود تعداد فروشگاه ها بیشتر و بیشتر می شود پس لازم است تا با به کارگیری تمهیداتی خاص بر فروشگاه های دیگر برتری یافت. قفسه فروشگاهی از انواع تجهیزات فروشگاهی است که استفاده از آن مزیت های فوق العاده ای را برای فروشگاه ها به همراه دارد. قفسه فروشگاهی به فروشگاه داران این امکان را می دهد که از چندین طبقه آن برای چیدمان کالاهای متعدد استفاده شود.