قفسه میوه فروشی

میوه فروشی ها مقادیر زیادی از انواع میوه را به مشتریان خود ارائه می دهند که چیدمان مناسب و کاربردی آن ها به طوری که هم از لحاظ ظاهری جذابیت داشته باشد و هم دسترسی آسان برای خریدار داشته باشد با استفاده از قفسه میوه فروشی میسر می شود. قفسه میوه فروشی نوعی قفسه است که مخصوصا برای استفاده در میوه فروشی ها ساخته شده و می توان با استفاده از آن فضای میوه فروشی ها را مرتب تر کرد.