قیمت قفسه راک

یکی از فاکتورهای مهمی که افراد در خرید قفسه راک به آن توجه دارند قیمت قفسه راک است. قیمت قفسه راک با توجه به گستردگی مدل های آن عددی متغیر است که تنها پس از تعیین جوانب مختلف آن می توان به آن رسید. اما در یک مبنای کلی هرچه تعداد طبقات قفسه راک بیشتر باشد و مواد اولیه به کاررفته در ساخت آن مرغوب تر باشد قیمت قفسه راک نیز بالاتر می رود.