قیمت قفسه سوپرمارکت

سوپرمارکت داران پیش از تجهیز فروشگاه های خود با قفسه سوپرمارکت، دائما در مورد قیمت قفسه سوپرمارکت می پرسند. در پاسخ به سوال آن ها باید گفت که قیمت قفسه سوپرمارکت مسئله ای است که برای تعیین نهایی آن لازم است به چندین مورد از چند وجه توجه شود. برای مثال هرچه ابعاد قفسه سوپرمارکت بزرگتر باشد و مواد اولیه به کاررفته در ساخت آن مرغوب تر باشد قیمت قفسه سوپرمارکت بالاتر می رود.