قیمت قفسه

قبل از تعیین قیمت قفسه، لازم است تا به چندین مورد توجه شود که از جمله آن ها می توان به ابعاد قفسه، مواد اولیه به کاررفته در آن و همچنین برند آن توجه داشت. هرچه ابعاد و اندازه قفسه بزرگتر باشد و هم چنین مواد اولیه به کاررفته در آن مرغوب تر باشد، قیمت قفسه بالاتر می رود.