اریا شلف

آریا شلف فعالیت خود را با هدف تامین و تجهیز فروشگاه های بزرگ و کوچک
آغاز کرد و پس از گذشت مدتی کوتاه و با شناخت نیازهای روز جامعه، توانست قلمرو
فعالیت خود را گسترش داده و باکیفیت ترین محصولات و خدمات را ارائه دهد.خدمات مشاوره و طراحی یکی از خدمات آریا شلف است که به دلیل نیاز
کارفرمایان به دریافت مشاوره از افراد خبره و با دانش شکل گرفت.امروزه آریاشلف به لطف اعتماد قابل تقدیر مردم و تکیه بر دانش فنی
نیروی انسانی متخصص خود توانسته خود را به عنوان یکی از برندهای صاحب نام و قابل
اعتماد در زمینه تجهیزات فروشگاهی تثبیت نماید.